AMCCT AB är ett utvecklingsbolag med patent som revolutionerar spårbundna landtransporter för människor och gods genom ökad samordning och smarta lösningarVi har arbetat med många innovationer och patent som syftar till att förverkliga hållbara transportsystem. Vi drivs helt av att finna smarta lösningar för vår miljö och för att människor i så liten grad som möjligt ska påverkas negativt av de ingrepp som vårt samhälle gör i naturen. Och att vi inte ska fatta beslut som vi vet är till skada för vår planet och därmed för oss själva, på kort eller lång sikt.

 

Vår avsikt är att sälja systemlösningar till kunder som bedriver gods- och/eller persontrafik eller enbart sköter godshantering.

 

AMCCT AB söker samarbetspartner för sitt fortsatta arbete. Det kan omfatta många olika områden, och avser allt från utvecklingsfrågor till tillverkning. Ta gärna kontakt med någon av nedanstående personer om du vill veta mera om vår verksamhet eller söker samverkan.

 

Vi står på fyra ben:

utvecklar spårkonstruktionen för höghastighets- och snabbtågutvecklar energisnål InfraMag-driftutvecklar pilotanläggningar för omlastning av gods mellan tåg och lastbilutvecklar effektiva system för godshantering i hamnar och vidaretransport

 

Kontaktpersoner inom företaget

Sten Lövgren

VD, Innovatör
Mobiltelefon: 0704 222 100
E-mejl: sten@amcct.se

Jan-Olof Drangert

Kommunikation
Mobiltelefon: 070 937 01 79
E-mejl: janne@amcct.se

 

 

Intressanta dokument som du kan ta ned.

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en rapport / presentation över AMCCT persontransporter i framtiden   Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en Broschyr över AMCCT persontransporter i framtiden
     
 
     
Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en rapport / presentation över AMCCT godstransporter i framtiden   Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en Broschyr över AMCCT godstransporter i framtiden