Några samlade erfarenheter från våra medarbetare

Här presenteras erfarenheter från några utvalda projekt som vi medverkat i från 1980 till dagens datum. Det är främst projekt som har att göra med transporter, i en eller annan form. Vi har under mycket lång tid arbetat med hållbar utveckling innan det som nu har blivit ett mode begrepp och som ibland är mycket tunt underbyggt. Det är material som främst kommer från våra tre personer som idag finns i ledningsgruppen.


Nu skall vi direkt påpeka att runt företaget finns ett stort antal personer med mycket avancerade spjutspetskunskaper och vi kallar oss "AMCCT gruppen". Vi kan alltså mycket snabbt ställa en stor och mycket kvalificerad organisation i verksamhet när vi har säkrat finanserna, och intressanta projekt för att föra utvecklingen framåt.


Personerna inom AMCCT gruppen finns både nationellt och internationellt.

Här finns några av de verksamheter som ledningsgruppen har varit involverad i och som har kopplingar till verksamheten.

  Benämning

Bildspel

Video

Horisont hantering och vi var först med det i Europa
Omlastningar mellan tåg och lastbil
SEPS, Swedish Environmental Protection Services  
INHOTRA - EU projekt  
Sveriges första hybridbil  
Projektledare för "North Star"
Distribution mellan terminal och kunder
Volvo, NSB och Svelast provar CCT  
British Rail testar CCT  
Ny trailer för hantering av enhetslaster