Samlade dokument och utredningar


Här samlar vi dokument och länkar till intressanta dokumentationer

 


Broschyr AMCCT AB, svenska
AMCCT AB

Broschyr AMCCT AB, English version AMCCT AB
 
   
 
Obstacles to the transfer of freight transport by road to rail
Report 2020
Bo-Lennart Nelldal
Färdplan för överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart (länk) Trafikverket
Trafikverket inriktningsunderlag 2022-2032 Trafikverket
Regeringens proposition 2020/21:151 Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige (länk) Regeringen
Vidmakthållande En underlagsrapport till Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022 − 2033 och 2022 − 2037 (länk) Trafikverket