Persontransporter

Välkommen till framtiden - ett nytt sätt att resa!

Järnvägar byggs idag på samma sätt som man gjorde i början av förra seklet. Det är dags för ett modernt industriellt byggande där järnvägen ska vara modern även år 2050 och lätt kunna anpassas in på 2100-talet.

Vi fokuserar på att bygga en spårbunden trafik för resenärer och gods som omfattar hela Sverige:
avsevärt förenklad samhällsplanering (Veta mer)låga kostnader för investering, drift och underhåll (Veta mer)kort byggtid ca. 5 år (Veta mer)miljösmarta lösningar med liten åverkan på omgivningen, låga utsläpp och låg energiförbrukning (Veta mer)effektiva samordnade lösningar mellan gammal och ny teknik (Veta mer)återvinning av allt material (Veta mer)

     

Målet är hållbara tågtransporter som kan ersätta långa bil- och lastbilstransporter samt inrikes flyg.

Vårt förslag avser en utbyggnad av järnvägen i hela Sverige där även Norrland och anslutning till Norge och Finland finns med. Vi bygger ut för hela landet och detta på ca. 5 år - i stället för 25 år.

Tidsbesparingen för passagerare och gods på Trafikverkets bana uppnås successivt under 25 år, medan vår bana når målet med kortare restid redan efter 5 år. Detta ger en mycket stor samhällsekonomisk besparing under de följande 20 åren.

Hur kan vi åstadkomma detta?

 

Vi bygger spåren på pelare vilket kräver mindre inlösen av mark och mindre påverkan på omgivningen. Det industriella byggandet, med standardiserade stålmoduler, gör det möjligt att starta banbyggen på flera orter samtidigt.

Stationer utmed tågbanan kan bibehållas, men moderniseras. Befintliga lok och vagnspark kan fasas ut när de är uttjänta.

Tåg på pelare har ett antal fördelar i jämförelse med tåg på banvallar.

 


Kostnaden för en järnväg på pelare är betydligt lägre än en markbana som framgår av texten nedan:Spår på stålbrobanor

AMCCT AB
Axeltryck = 18 ton
Kostnad per km = 155 miljoner kr
Byggtid 5 år

Spår på betongbrobanor

Corshammar/SKANSKA
Axeltryck 22,5 ton
Kostnad per km = 284 miljoner kr
Byggtid 12 år

Spår på marken

Trafikverket
Axelytyck 22,5 ton
Kostnad per km = 320 - 420 miljoner kr
Byggtid 25 år


En utökning av regeringens budgetram från 205 till 220 miljarder tillåter att även bygga en tågbana på stålbro för höghastighetståg mellan Stockholm och Luleå.

 

Intressanta dokument som du kan ta ned.

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en rapport / presentation över AMCCT persontransporter i framtiden

 

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en Broschyr över AMCCT persontransporter i framtiden