Godstransporter


Ett paradigm skifte för järnvägen och människan


Samtidigt som vi revolutionerer persontransporter så tar vi steget fullt ut och rationalliserar även godstranporterna. Vi har baserat en hel del av de beräkningar för godstrafiken på den föreslagna höghastighetsbanan för persontransporter. Vi vill däremot att man bygger en separat höghastighetsbana för gods.

Järnvägar byggs idag på samma sätt som man gjorde i början av förra seklet. Det är dags för ett modernt industriellt byggande där järnvägen ska vara modern även år 2050 och lätt kunna anpassas in på 2100-talet.

Vi fokuserar på att bygga en spårbunden trafik för resenärer och gods som omfattar hela Sverige:avsevärt förenklad samhällsplanering (Veta mer)låga kostnader för investering, drift och underhåll (Veta mer)kort byggtid ca. 5 år (Veta mer)miljösmarta lösningar med liten åverkan på omgivningen, låga utsläpp och låg energiförbrukning (Veta mer)effektiva samordnade lösningar mellan gammal och ny teknik (Veta mer)återvinning av allt material (Veta mer)

     

Målet är hållbara tågtransporter som kan ersätta långa bil- och lastbilstransporter samt inrikes flyg

Vårt förslag avser en utbyggnad av järnvägen i hela Sverige där även Norrland och anslutning till Norge och Finland finns med. Vi bygger ut för hela landet och detta på ca. 5 år - i stället för 25 år.

 

Tidsbesparingen för passagerare och gods på Trafikverkets bana uppnås successivt under 25 år, medan vår bana når målet med kortare restid redan efter 5 år. Detta ger en mycket stor samhällsekonomisk besparing under de följande 20 åren.


 

Hur kan vi åstadkomma detta?

Vi bygger spåren på pelare vilket kräver mindre inlösen av mark och mindre påverkan på omgivningen. Det industriella byggandet, med standardiserade stålmoduler, gör det möjligt att starta banbyggen på flera orter samtidigt.

Stationer utmed tågbanan kan bibehållas, men moderniseras. Befintliga lok och vagnspark kan fasas ut när de är uttjänta.

 

Tåg på pelare har ett antal fördelar i jämförelse med tåg på banvallar.

 


Kostnaden för en järnväg på pelare är betydligt lägre än en markbana som framgår av texten nedan:

Spår på stålbrobanor

AMCCT AB
Axeltryck 35 ton
Kostnad per km = 255 miljoner kr
Byggtid 5 år

Spår på betongbrobanor

Corshammar/SKANSKA
Axeltryck 22,5 ton
Kostnad per km = 284 miljoner k
Byggtid 12 år

Spår på marken

Trafikverket
Axeltryck 22,5 ton
Kostnad per km = 320 - 420 miljoner kr
Byggtid 25 år

 

Intressanta dokument som du kan ta ned.

Klicka på bilden nedan så kan du ta ned Professor Em. Bo-Lennart Nelldals Power Point presentation över AMCCT helautomatiska terminaler

 

Klicka på bilden nedan så kan du ta ned en rapport sammanställt av forskare på KTH över testprojektet i Göteborg

 

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en rapport / presentation över AMCCT godstransporter i framtiden

         
   
         

Klickar du på bilden nedan så kan du ta ned en Broschyr över AMCCT godstransporter i framtiden

 

       
       

 

.